Lack of water in kathera.

0 22

Mai ni kindu kia vata miturireri ya andu na riria andu maaga maai ugima wao wa mwiri naguo niuthukaga.Itura ria kathera mwena wa gichiche gicigo mbunge kia Runyenjes nimekarite vai kavinda riu kuma miverethi ya mai yanyiara mai undu maugite niumacukumite kuthii ng’endo ndaca magicaria maji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.