DELAYS IN PASSING BBI BILL

0 10

Nigukoretwe na ngucanio iguru ria kumurikwa kwa ripoti ya BBI varia ndeto ino ironekana kwinda mugaukano gatagati kwi kamiti ya ngwataniro ya senate na mbunge ya senate iria iramurika ripoti ino niguo kuvecana ripoti kwi mbunge ya vururi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.